Хорарен хороскоп - получете отговор на всеки въпрос!

Хорарната астрология е едно от най-древните направления на тази наука. Нейното предназначение е да отговори на конкретен, ясно формулиран въпрос, свързан със събитие, което очакваме да се случи в близкото бъдеще.

Например, ако ви предстои интервю за работа или виза, изпит, конкурс или публична изява, ако се притеснявате за бизнес среща, важна сделка или пътуване, ако сте изгубили определена вещ или ваш близък е в неизвестност, хорарната астрология е ненадмината в даването на прецизен отговор на подобен род въпроси.

Въпросът ви трябва да е конкретен. Например, ако ви предстои да се явите на интервю за работа, трябва да попитате : “Имам ли шансове да се класирам на интервюто за работа на 22.08?” или "Да се явявам ли на интервюто за работа на 22.08?"

При задаването на въпроса и оформянето на отговора се спазват поредица от важни правила, които е добре предварително да знаете.

  • Човекът, който задава въпроса се нарича куерент (от латинското quaerentus – питащ, търсещ), а човекът, който ще даде отговор се нарича куестид (от арглийското quesited).
  • Въпросът трябва да се задава, защото е важен за питащия, а не за да се провери квалификацията на астролога.
  • Трябва да засяга лично питащия, а не трето лице, а ако все пак е насочен към трето лице трябва да е зададен така, че да не оставя съмнения за крайната цел или възможност за интерпретация на текста.
  • Трябва да е насочен към намиране на конкретно решение или извършване на конкретно действие, а не към общочовешки проблеми.
  • Трябва да се търси отговор, отнасящ се за близко, обозримо бъдеще, а не да се разтегля във времето.
  • Трябва да е свързан с факти или събития, върху които питащият не може да въздейства.
  • Трябва да се зададе само веднъж, освен ако условията в периода на търсене на отговор не са се променили изцяло.

Поръчайте вашият хорарен хороскоп оттук или първо вижте какво казват предишни клиенти на нашия астролог Петя Георгиева.