Астрологична прогноза по желани показатели

Астрологичната прогноза по показатели е много важна и актуална за случаи, при които някакво събитие вече е в ход, предварително е изглеждало, че няма да имате никакви пречки, но изведнъж се натъквате на непредвидени обстоятелства и е важно да знаете дали да продължите и как, в рамките на какъв период от време е вероятно да довършите започнатото, дали всичко ще приключи успешно или има голяма вероятност да понесете загуби и усилията ви да са напразни.

Наблюдават се над 11 показателя - любов, развлечения, пари, имоти, обучение, работа, пътуване, здраве, сключване на договори, реализиране на сделки, преживяване на екстремни ситуации, възможности за творческа изява, промени в кариерното развитие, като за последните два показателя резултатите ще са по-точни, ако конкретизирате и сферата на дейност или работа.

Желателно е периодът от време, за който се прави прогнозата да не е прекалено дълъг. Максималният срок е една година и той се прилага за факти, изискващи повече време за осъществяване – например, строеж, съдебно дело, дългосрочна сделка, начало на нова дейност или бизнес. При поръчка цената по подразбиране е за един показател за 3-месечен период. За по-големи периоди се договаря.

Поръчайте вашата астрологична прогноза оттук или първо вижте какво казват предишни клиенти на нашия астролог Петя Георгиева.